Hlavní stránka

2.1.2022

Brigáda

Dne 22.1.2022 v 8 hodin se koná brigáda na chovnému rybníku Heřmaničky. Bude se sekat rákosí. Je možno odpracovat si brigádnické hodiny. 

Kontaktní osoba J.Beránek tel 724359462
2.1.2022


Vážení přátelé rybáři,

vzhledem k pokračující epidemii onemocnění COVID-19 vás žádáme o dodržování následujících opatření při výdeji povolenek:


- výdej bude opět probíhat přes výdejní okénko z chodby rybářského domu,

- do chodby k samotnému výdeji vstupujte pouze po jednom (děti do 15 let mohou v doprovodu zákonného zástupce),

- při vstupu do rybářského domu a po celou dobu výdeje mějte nasazenu ochrannou roušku (respirátor),

- při čekání na obsloužení na dvoře rybářského domu dodržujte bezpečné rozestupy,

- zvažte termín a čas výdeje povolenky, abyste se vyhnuli zbytečnému shromažďování čekajících osob.


Děkujeme za pochopení
13.12.2021


Přezkoušení členů rybářského kroužku při ČRS MO Česká Lípa 


Přezkoušení dětí jako podmínky k získání povolenky na rok 2022 proběhne ve dnech 6. nebo 13. ledna 2022 od 16.00 hod. v klubovně rybářského domu v České Lípě na Svárově. Toto přezkoušení se týká dětí, které jsou členy naší organizace alespoň jeden rok. 

Nezapomeňte s sebou přinést psací potřeby a členskou legitimaci ČRS.

Současně všem členům rybářského kroužku připomínám včasné odevzdání úlovkového lístku za rok 2021. Kdo ho neodevzdá do 15. ledna 2022, tomu nebude v tomto roce vydána povolenka k lovu. V případě potřeby pomůžeme s vyplněním sumáře letošní povolenky na schůzce rybářského kroužku. 

 Mgr. Miroslav Janata – vedoucí RK26.11.2021


Právě vyšlo nové číslo zprávodaje ČRS MO Česká Lípa RYBÁŘ 2021.


Ke stažení zde 


                                                                                


15.11.2021


Školení a zkoušky nových uchazečů o rybářský lístek v roce 2022školení        neděle 13. 2. od 9:00 hod. v rybářském domě

zkoušky      neděle 20. 2. od 9:00 hod. v rybářském domě


Cena za školení, vykonání zkoušky a vydání potvrzení o vykonané zkoušce 500,- Kč.


V případě, že se uchazeč stane členem ČRS MO Česká Lípa, se zaplacená částka v daném roce uznává jako zápisné.


16.10.2021


Členská schůze


Dne 23. 9. 2021 proběhla členská schůze místní ČRS MO Česká Lípa, bylo přijato několik důležitých rozhodnutí s platností od 1. 1. 2022:

1. Je zrušen příspěvek členů naší MO na rybářské závody ve výši 20,- Kč; žádáme proto naše členy, kteří platí členský příspěvek bezhotovostně převodem, aby platili pouze 500,- Kč (cenu známky).

2. Je zrušen dar MO - povolenka zdarma pro členy naší MO nad 80 let; tito členové zaplatí nově členskou známku a cenu příslušné povolenky.


Usnesení členské schůze zde 19.4.2021

Výlov Pekelský rybník

Další fotografie zde 
5.9.2021

První schůzka zájemců o činnost rybářského kroužku proběhne ve čtvrtek 7. 10. 2021 v 16:00 hod. v rybářském domě na Svárově, ul. Máchova 1160. Zde budou předány základní informace k činnosti a organizaci rybářského kroužku. 

Informace k rybářskému kroužku zde 

29.7.2021

Změny pravidel rybolovu na Dubici 1:

Vážení přátelé rybáři,

v návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi ČRS, z. s. a společností Wakesport provozující sportovní areál na pískovně Dubice 1 vám sdělujeme, že došlo k částečné úpravě pravidel rybolovu na tomto revíru:

1. rybolov je celoročně zakázán v celém sportovním areálu, tj. od plotu u silnice v ulici Litoměřická až na konec písečné    pláže, kde v minulosti stávala skluzavka a nyní tam je hřiště na minigolf (viz červeně vyznačený úsek na mapce),

2. dále je rybolov zakázán v označeném úseku kolem stožárů vleku na břehu ve směru od Ploučnice (viz červeně vyznačený    úsek na mapce),

3. v celém úseku podél silnice v ulici Litoměřická je nově rybolov povolen i během provozu vodního vleku,

4. v této souvislosti však žádáme všechny rybáře, aby během lovu respektovali provoz vleku a nenarušovali jeho provoz např.    přehazováním vlasců přes lana a kladky vleků, případně nahazováním do dráhy vodního vleku, hrozí totiž poškození zařízení a případně i ohrožení zdraví, či života v případě zamotání se do nahozených vlasců,

5. úseky se zákazem rybolovu jsou označeny cedulemi, Protože se naše organizace snaží s provozovatelem sportovního areálu udržet dobré vztahy, bude rybářská stráž kontrolovat dodržování výše uvedených pravidel.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že rybářský svaz má uzavřenou podpachtovní smlouvu s provozovatelem sportareálu a v případě opakovaného porušování pravidel ze strany neukázněných rybářů by mohlo dojít z jeho strany k vypovězení podpachtovní smlouvy a rybáři by přišli o tento revír, a to jistě nikdo z nás nechce.


Orientační mapka s vyznačenými úseky se zákazem rybolovu:
19.4.2021

Zarybňováni revýrů MO rybami 70+.

Další fotografie zde 
březen 2021


Jarní úklid odpadků okolo Dubice.

Další fotografie zde 
březen 2021


Výlov Manušice.

Další fotografie zde 


5.12.2020

Dokončení rekonstrukce hráze Horního Pekelského rybníku.

Další fotografie zde  


Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2022 Výdej povolenek r. 2022

So 8. 1.    8 – 12:00 13 – 15:00

So 22. 1.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 19. 2.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 19. 3.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 23. 4.  8 – 12:00

So 14. 5.  8 – 12:00

So 11. 6.  8 – 12:00Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářský kroužek

Aktualizace informací o rybářském kroužku.Rybářské závody 2021

Rybářské závody 2021


Sponzoři