Rybářský kroužek

Rybářský kroužek při místní organizaci Českého rybářského svazu Česká Lípa umožňuje všem zájemcům z řad dětí a mládeže do patnácti let bezplatně získat znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby získali svůj první rybářský lístek a stali se členy místní organizace Českého rybářského svazu Česká Lípa. 

 

 Docházka do rybářského kroužku je v prvním roce pro uchazeče povinná, protože si musí osvojit mnoho informací z rybářského řádu, biologie ryb a života kolem vody a složit zákonem stanovenou zkoušku pro získání rybářského lístku.  

Děti, které již v předchozích letech docházely do kroužku a jsou držiteli rybářského lístku a povolenky k rybolovu, dále mohou rozvíjet své znalosti o rybách, dalších vodních živočiších a rostlinách, současně se zdokonalovat ve znalostech potřebných předpisů a rozvíjet své dovednosti při práci s rybářským náčiním. Na začátku každého kalendářního roku se musí podrobit pravidelnému přezkoušení jako podmínce k získání povolenky k lovu.
Děti z jiných místních organizací ČRS mohou docházet do rybářského kroužku teprve po splnění všech členských povinností v původní organizaci a přestoupení do místní organizace Česká Lípa.

Součástí činnosti kroužku jsou i vycházky k vodě, nácvik jednotlivých technik lovu, ale také pomoc při udržování čistoty a pořádku kolem revírů naší organizace. Pro členy rybářského kroužku jsou každoročně pořádány rybářské závody.

Základní informace:
- člen RK musí umět číst a psát
- RK je zdarma
- schůzky se konají ve čtvrtek (mimo prázdnin a státních svátků) od 16:00 do 17:00 hod
         v klubovně MO ČRS Česká Lípa, Máchova 1160

UPOZORNĚNÍ:                                                                                                            Vedoucí RK členy na kroužek nesváží, ani po kroužku nerozváží domů.
Vybavení pro rybolov musí mít každý člen vlastní.
Kdo bude narušovat činnost schůzek, bude z RK vyloučen.
Vzhledem k výskytu koronaviru, bude kroužek ve školním roce 2020/2021 určen
pouze pro nováčky. 

Pro členy naší MO, kteří si budou chtít zopakovat znalosti před testy, budou vyhlášeny
mimořádné schůzky.

Přihlášku do rybářského kroužku stáhnete zde.

Bližší informace poskytuje vedoucí kroužku:
p. Janata - email: vedrk.cl@seznam.cz
 

Kalendář rybáře

Document


TOPlist

 

 Počasí Česká Lípa - Slunečno.cz

Copyright © 2020 ČRS MO Česká Lípa. Všechna práva vyhrazena.