Historie novinek

5.9.2021

První schůzka zájemců o činnost rybářského kroužku proběhne ve čtvrtek 7. 10. 2021 v 16:00 hod. v rybářském domě na Svárově, ul. Máchova 1160. Zde budou předány základní informace k činnosti a organizaci rybářského kroužku. 30.8.2021

Podmínky účasti na členské schůzí:

Všichni účastníci schůze musí mít po celou dobu jejího trvání nasazenu ochranu horních cest dýchacích (respirátor bez výdechového ventilu, ochranná rouška).

Před vstupem do sálu se všichni účastníci schůze musí prokázat písemným potvrzením

  - o ukončeném očkováním na COVID-19,

  - nebo o prodělání onemocnění COVID-19, od jehož ukončení neuplynulo více než 180 dní,

  - nebo o negativním nebo PCR testu provedeným nejdéle před 7 dny,

   - nebo o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin.

Bez jednoho z uvedených dokumentů nebude členu umožněno zúčastnit se členské schůze.

Děkujeme za pochopení


Odkaz na bližší informace k členské schůzi zde 


13.8.2021

Vyhrazení revíru 441 049 Ploučnice 3, podrevír Peklo k rybářským závodům:

Vážení přátelé rybáři,

z důvodu pořádání rybářských závodů v položené je v době od pátku 27. 8. 0:00 hod. do neděle 29. 8. 2021 14:00 hod. rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje zakázán rybolov na revíru 441 049 Ploučnice 3, podrevír 9 Peklo. Žádáme všechny rybáře, aby v uvedených dnech využili k rybolovu ostatní podrevíry obhospodařované naší organizací.

 Děkujeme za pochopení


Další informace o závodu  zde 


13.8.2021 (editováno 5.9.2021 - změna času ukončení závodu)

Rybářské závody pro členy ČRS MO Česká Lípa:


Vážení přátelé rybáři,

oznamujeme vám, že tradiční rybářské závody pořádané naší místní organizací proběhnou v náhradním termínu v sobotu 25. září 2021 na podrevíru Dubice 1

Sraz účastníků závodů na parkovišti sportovního areálu od 6:00 hod., losování od 7:00 hod., zahájení závodu v 8:00 hod. závod je dvoukolový, předpokládaný konec závodů ve 14:00 hod.

Závod je pouze pro členy ČRS MO Česká Lípa!!
29.7.2021

Změny pravidel rybolovu na Dubici 1:

Vážení přátelé rybáři,

v návaznosti na smlouvu uzavřenou mezi ČRS, z. s. a společností Wakesport provozující sportovní areál na pískovně Dubice 1 vám sdělujeme, že došlo k částečné úpravě pravidel rybolovu na tomto revíru:

1. rybolov je celoročně zakázán v celém sportovním areálu, tj. od plotu u silnice v ulici Litoměřická až na konec písečné    pláže, kde v minulosti stávala skluzavka a nyní tam je hřiště na minigolf (viz červeně vyznačený úsek na mapce),

2. dále je rybolov zakázán v označeném úseku kolem stožárů vleku na břehu ve směru od Ploučnice (viz červeně vyznačený    úsek na mapce),

3. v celém úseku podél silnice v ulici Litoměřická je nově rybolov povolen i během provozu vodního vleku,

4. v této souvislosti však žádáme všechny rybáře, aby během lovu respektovali provoz vleku a nenarušovali jeho provoz např.    přehazováním vlasců přes lana a kladky vleků, případně nahazováním do dráhy vodního vleku, hrozí totiž poškození zařízení a případně i ohrožení zdraví, či života v případě zamotání se do nahozených vlasců,

5. úseky se zákazem rybolovu jsou označeny cedulemi, Protože se naše organizace snaží s provozovatelem sportovního areálu udržet dobré vztahy, bude rybářská stráž kontrolovat dodržování výše uvedených pravidel.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že rybářský svaz má uzavřenou podpachtovní smlouvu s provozovatelem sportareálu a v případě opakovaného porušování pravidel ze strany neukázněných rybářů by mohlo dojít z jeho strany k vypovězení podpachtovní smlouvy a rybáři by přišli o tento revír, a to jistě nikdo z nás nechce.


Orientační mapka s vyznačenými úseky se zákazem rybolovu:

29.6.2021

Členská schůze MO ČRS Česká Lípa se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 16 hodin v restauraci penzionu Lípa. Je možné, že v uvedeném termínu budou ještě platit hygienická a protiepidemická vládní opatření. Sledujte proto náš web, o případných omezeních a podmínkách pro účast na schůzi budete s předstihem informováni.


Již neplatné informace k členské schůzi:

25.5.2021

Členská schůze zrušena!

Z důvodu přetrvávajících hygienických omezení týkajících se organizace schůzí spolků je červnový termín členské schůze zrušen. O novém termínu členské schůze, jež proběhne pravděpodobně v září, budete včas informováni. Sledujte proto vývěsku a webové stránky naší organizace.26.5.2021

Zrušení termínu výdeje povolenek

Poslední výdejní povolenek v sobotu 12. 6. 2021 je z organizačních důvodů zrušen. Zájemci o výdej povolenky, či dodatečné zaplacení členské známky mohou kontaktovat hospodáře p. Bobčíka na tel. 724 495 644 a domluvit se na individuálním výdeji.25.5.2021

Členská schůze zrušena!

Z důvodu přetrvávajících hygienických omezení týkajících se organizace schůzí spolků je červnový termín členské schůze zrušen. O novém termínu členské schůze, jež proběhne pravděpodobně v září, budete včas informováni. Sledujte proto vývěsku a webové stránky naší organizace.


Již neplatné informace k členské schůzi:

7.5.2021

Členská schůze

Termín členské schůze ČRS MO Česká Lípa je stanoven na neděli 13. června od 9:00 hod. v sálu Penzionu Lípa (areál Středního odborného učiliště, ul. 28. října 2707). V případě nepříznivých epidemických podmínek neumožňujících shromáždění většího počtu účastníků bude tento termín s předstihem zrušen. Sledujte proto webové stránky naší organizace, případně i vývěsku u rybářského domu.13.5.2021

Rybářské závody 2021

Vzhledem k nejisté a pouze mírně se zlepšující epidemické situaci neproběhnou rybářské závody v původně plánovaném květnovém termínu, ale až na podzim, pravděpodobně v září. Termín bude upřesněn. Tyto rybářské závody budou pouze pro členy naší organizace. Sledujte proto další informace na webu, případně ve vývěsce naší MO.7.5.2021

Členská schůze

Termín členské schůze ČRS MO Česká Lípa je stanoven na neděli 13. června od 9:00 hod. v sálu Penzionu Lípa (areál Středního odborného učiliště, ul. 28. října 2707). V případě nepříznivých epidemických podmínek neumožňujících shromáždění většího počtu účastníků bude tento termín s předstihem zrušen. Sledujte proto webové stránky naší organizace, případně i vývěsku u rybářského domu.2.5.2021

Upozornění

V pátek 30. dubna skončila lhůta pro zaplacení členských příspěvků a všem členům, kteří nestihli členský příspěvek zaplatit do uvedeného data, tj. jejichž peníze nebyly na účtu naší MO připsány do 30. dubna, je od 1. května ukončeno členství. 

Všechny platby připsané na účet naší MO po 30. dubnu budou převodem vráceny zpět. Členství je možno znovu obnovit pouze osobně v kanceláři na rybářském domě.19.4.2021

Zarybňováni revýrů MO rybami 70+.

Další fotografie zde 

9.4.2021

Čelská schůze zrušena!

Členská schůze plánovaná na neděli 25. dubna je z důvodu přetrvávajících protiepidemických omezení zrušena, o novém termínu budete včas informováni - sledujte web naší organizace, či vývěsku před rybářským domem.9.4.2021

Brigáda

Nabídka možnosti odpracovat brigády formou šrotování obilí na rybářském domě, v případě zájmu kontaktujte správce rybářského domu p. Deršáka mobil: 737 936 582.


9.4.2021

Brigáda

V sobotu 17. 4. od 8:00 hod. možnost odpracování brigádnických hodin na rybníku Manušice, v případě zájmu kontaktuje rybničního p. Moravčíka mobil: 732 953 739, gumovky a pracovní rukavice s sebou.


9.4.2021

Nové informace o ( zrušení ) omezení výkonu rybářského práva budou aktualizovány po zveřejnění příslušnými orgány.


březen 2021

Výlov Manušice.

Další fotografie zde 


březen 2021

Jarní úklid odpadků okolo Dubice.

Další fotografie zde 

9.3.2021

Omezení výkonu rybářského práva a další informace


Rybaření, rybníkářství a myslivost od 1. 3. 2021  

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:


Rybářství

Výkon rybářského práva

- individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

- výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.


Rybníkářství

- individuální lov ryb na udici v rybníkářství je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

- rybníkářství – výlov rybníka a další hospodářské činnosti, které nesnesou odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení), nejsou omezeny.


Myslivost - výkon práva myslivosti není kromě společného lovu zvěře omezen, a to jak z důvodu zabránění šíření nebezpečných nemocí, tak z důvodu předcházení škodám způsobených zvěří v lesích a zemědělství a rovněž z důvodu zabránění strádání zvěře.


Výkon funkce myslivecké a rybářské stráže

- výkon funkce rybářské a myslivecké stráže, které jsou výkonem činností sloužících k zajištění vnitřního pořádku podle bodu II. odst. 5 písm. a) a bodu III. odst. 1. písm. c) bod i) usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021, není omezen.


Zkoušky v rybářství a myslivosti - zkoušky v rybářství (rybářský hospodář, rybářská stráž) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat, vyjma zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku pořádané distanční formou (online).

- zkoušky z myslivosti (lovecký lístek, myslivecký hospodář, zkoušky psů, zkoušky sokolnické, atd.) není možné po dobu trvání krizových opatření pořádat.


Apelujeme na dotčené osoby, aby v současnosti zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.


původní zdroj9.2.2021 (edit 10.3.2021 zkoušky zrušeny - opatření covid-19)

Zkoušky nových uchazečů o rybářský lístek z řad dětí do 15 let

Zkoušky nových uchazečů o první rybářský lístek pro děti do 15 let proběhnou v březnu 2021. Termín bude upřesněn po dohodě v návaznosti na aktuální epidemickou situaci.

Pokud máte zájem o sportovní rybolov a členství v ČRS MO Česká Lípa, kontaktujte mě do 28.2.2021 prostřednictvím této e-mailové adresy: vedrk.cl@seznam.cz

Noví členové ČRS z řad dětí do 15 let dostávají v prvním roce povolenku zdarma.

Vedoucí RK29.1.2021

Termín členské schůze je stanoven na neděli 25. dubna 2021 od 9 hodin v restauraci penzionu Lípa, ul. 28. října 2707 Česká Lípa. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci není jisté, jestli se schůze bude konat v uvedeném termínu, nebo bude přeložena na pozdější termín jako v loňském roce. Sledujte proto webové stránky naší organizace, případně vývěsku před rybářským domem.
13.1.2021

Děti do 15 let, členové naší MO a držitelé rybářského lístku si v letošním roce mohou zakoupit povolenky bez přezkoušení ve stanovených termínech. S ohledem na platná hygienická omezení je žádáme, aby se k výdeji dostavily v doprovodu zákonného zástupce a řídily se uveřejněnými uveřejněnými organizačními pokyny.
2.1.2021

Vážení přátelé rybáři,

náhradní termín za zrušený výdej povolenek původně plánovaný na sobotu 2. 1. 2021 je stanoven na další sobotu 9. 1. 2021 ve standardním čase, tj. 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.  (text editován 13.1.2021)

Při výdeji bude nutné s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci respektovat následující opatření:

- členové naší MO budou do areálu rybářského domu (na dvůr) vpouštěni v takovém počtu, aby byly zachovány rozestupy min. 2 metry (max. 2 lidé budou na dvoře čekat na vyznačeném místě); z tohoto důvodu přicházejte pokud možno postupně v průběhu dne a na veřejném chodníku také dodržujte stanovené rozestupy, protože pokud se budou na chodníku tvořit hloučky, bude pravděpodobné, že zasáhne PČR nebo MP; 

- do areálu bude povolen vstup pouze osobám v roušce, nebo s nasazeným respirátorem (doporučujeme i rukavice); 

- samotný výdej bude probíhat z chodby rybářského domu přes obslužné okénko; - každý člen před předáním dokladů a peněz vydávajícím musí použít dezinfekci umístěnou u obslužného okénka; 

- po vydání povolenky a zaplacení bude člen opouštět areál zadními vraty, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu mezi členy; 

- v případě vyhlášení ještě přísnějších epidemiologických opatření vládou ČR může být i tento mimořádný výdej případně zrušen – sledujte proto webové stránky naší MO; 

- Na závěr: přátelé rybáři, zvláště vy starší, zvažte, jestli je opravdu nutné mít povolenku hned na začátku ledna a riskovat tím nákazu sebe, dalších rybářů, či členů vaší rodiny, ryby v revírech budou jistě i v březnu, dubnu a dalších měsících...


Termíny výdeje povolenek 
2.1.2021


Dne 16.1.2021 v době od 8 hod. do 13 hod. se bude provádět sekání rákosí na chovném rybníku Heřmaničky, proto žádáme případné zájemce o brigáru, aby kontaktovali p. Beránka na tel. čísle +420 724 359 462. 

 Další brigády 
28.12.2020

Zrušení termínu výdeje povolenek


Vážení kolegové,

z důvodu zavedení nejpřísnějšího stupně PES č. 5 a s ním spojených omezení veřejného života vám oznamujeme, že první výdejní termín v sobotu 2. ledna 2021 je zrušen.

Další termíny budou realizovány v návaznosti na aktuálně platná omezemí. Po zmírnění vládních opatření počítáme se zavedením mimořádných výdejních termínů.


Další informace o omezení pohybu osob:


Výlovy a hony po přijetí krizového opatření

28.12.2020

Stanovisko Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví k Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 a usnesení vlády č. 1375 o zákazu volného pohybu osob do 10. ledna 2021.

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií SARS CoV-2 do dne 22. ledna 2021 a Usnesením vlády České republiky č. 1375, kterým vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. zakazuje volný pohyb osob ...  další informace 
24.12.2020

Vzhledem k tomu, že opět dochází ke zpřísnění opatření spojených s COVID-19, žádáme členy, aby v době, kdy bude docházet k výdeji povolenek ( termíny zde), dodržovali přijatá hygienická opatření. Tedy zejména používali roušky či jinou schválenou ochranu. Do objektu ČRS MO Česká Lípa budou v uvedených termínech vpuštěny osoby pouze jednotlivě, seskupování osob je zakázáno. Prosím zvažte, v jakém termínu a v jakém čase si budete chtít vyzvednout povolenku, tak abyste se vyhnuli případnému seskupování dalších osob.
13.12.2020

Právě vyšlo nové číslo zprávodaje ČRS MO Česká Lípa RYBÁŘ 2020.


Ke stažení zde                                                                                                                                                                                           
6.12.2020

Vážení kolegové Rybářského cechu, drazí členové ČRS MO Česká Lípa

Jsme hrdí, že vám můžeme díky navázání užší spolupráce s rybářskými potřebami Tropic Fishing nabídnout další benefit, v podobě slevy na nákup rybářského vybavení na eshopu www.tropicfishing.cz i na kamenné prodejně Tropic Fishing v Liberci.

Jedná se o slevu ve výši celkem 12% - z čehož jsou: 3% za registraci a dalších 9% po využití unikátního kuponu – vygenerovaném exkluzivně a pouze pro všechny členy ČRS MO Česká Lípa. Kupon dostane každý člen při zaplacení členských příspěvků či výdeji povolenky.

Kupon je vázán na jméno každého člena naší MO, proto je v zájmu nás všech, ho dále nešířit. Pokud by nastávala situace, že se bude kupon dále šířit mimo členy naší organizace, budeme nuceni celý benefit ukončit, což by byla rozhodně velká škoda pro nás všechny. Proto prosíme kupon dále nešiřme a využívejme jej pouze při přihlášení pod svým profilem, na jméno shodné s registrací člena v naší MO. Slevu v této výši lze uplatnit i při nákupu na kamenné prodejně Tropic Fishing v Liberci ( Milady Horákové 11/76 ) – k tomu je ale nutné vždy předložit platnou registrační kartou se zaplacenými příspěvky na daný rok, v naší MO.

Věříme, že vám nový benefit udělal stejnou radost jako nám a že si díky jemu, budete moci dopřát nové a lepší rybářské vybavení, které vám nejen zpříjemní čas u vody strávený, ale také dopomůže k mnoha vysněným úlovkům.


Váš ČRS MO Česká lípa


5.12.2020

Dokončení rekonstrukce hráze Horního Pekelského rybníku.

Další fotografie zde  
28.11.2020

Pokračování rekonstrukce hráze Horního Pekelského rybníku.

Další fotografie zde 

 

17.10.2020

Byl proveden výlov Horního Pekelského rybníku a vysazení 30 ks kapra s mírou nad 70 cm do našich revírů. Kapři jsou označení štítky K70. Prosím chovejte k nim ohleduplně.

Další fotografie zde 


3.10.2020

Výlov Heřmaničky a zarybňování revírů MO.

Další fotografie zde 
22.11.2020

V minulých dnech proběhlo zarybnění našich revírů štikou, línem a amurem .

Další fotografie zde

22.11.2020

Horní Pekelský rybník (441049/10) a jeho oprava hráze a rekonstrukce výpusťního zařízení.

Další fotografie zde 
Upozornění

Usnesení č. 72/20: Republiková rada ČRS v návaznosti na rozvolnění mimořádných opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 a přijatým mimořádným opatřením Republikové rady ČRS k odložení platnosti §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS (povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku do konce dubna) na dobu neurčitou ze dne 20. 3. 2020, mimořádně stanovuje termín pro splnění členských povinností vyplývající z §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS (povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku do konce dubna)
 do 31. července 2020.
Členská schůze

Náhradní termín pro konání členské schůze ČRS MO Česká Lípa je stanoven na neděli 13. září od 9:00 hod. v sálu hotelu Lípa - areál SOŠ a SOU, ul. 28. října 2707.

Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2021Výdej povolenek r. 2021

Výdej v současné době probíhá idividuálněNahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


Rybářský kroužek

Aktualizace informací o rybářském kroužku.Rybářské závody 2021

Rybářské závody 2021


Sponzoři