rok 2022

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU (dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

lipan podhorní - 30 cm (vyjma revírů Ohře 8 A a Ohře 8 B)

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

V kalendářním týdnu je na pstruhových rybářských revírech povolen lov ryb přívlačí nebo na umělou mušku 3 dny a v ostatních dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány). Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Osoba lovící na položenou nebo plavanou datum dvakrát vodorovně podtrhává. Po ulovení a ponechání si alespoň 1 ks ryby již nesmí být měněn způsob lovu.

Zákaz přechovávání živých lososovitých ryb v ponechaném úlovku!

Zákaz porcování ryb před ukončením lovu a odchodem od vody.

Zákaz lovu ryb s kulovým plovátkem!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.

Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat mušky twisterového typu s pryžovými, silikonovými a podobnými volně vlajícími prvky mimo tělíčko mušky, delšími než 1 cm (povoleny jsou volně vlající přírodní materiály jako srst, peří a kůže - zonker, dále syntetické vlasy a lametky delší než 1 cm).

Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při muškaření, lovu na umělou mušku i přívlači (kulové plovátko, bavorské dřívko, sbirulino aj.). Zakazuje se používání zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno sjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci ryby ve vodě zašlete severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 také lína, a amura.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření. Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Upozornění: Podle čl. 24 bodu 1 písm. d jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala! Zdroj 

rok 2021

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU (dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

lipan podhorní - 30 cm (vyjma revírů Ohře 8 A a 8 B).

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. 

V kalendářním týdnu je na pstruhových rybářských revírech povolen lov ryb přívlačí nebo na umělou mušku tři dny a v ostatních dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány). Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. Osoba lovící na položenou nebo plavanou datum dvakrát vodorovně podtrhává. Po ulovení a ponechání si alespoň 1 ks ryby již nesmí být měněn způsob lovu. 

Zákaz přechovávání živých lososovitých ryb v ponechaném úlovku!

Zákaz lovu ryb s kulovým plovátkem!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, na kterých je povolen lov ryb z plavidel.

 Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně tři návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

Zákaz užití všech nosných prvků mimo tělo nástrahy při muškaření, lovu na umělou mušku i přívlači (kulové plovátko, bavorské dřívko, sbirulino aj.). Zakazuje se používání zátěže umístěné mimo tělíčko mušky. Při lovu přívlačí lze zátěž umístit i mimo nástrahu. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno sjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci ryby ve vodě zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 i lína a amura.

Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na čtyři kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření.

 Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1 písm. d jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Při lovu na umělou mušku je zakázáno používat mušky twisterového typu s pryžovými, silikonovými a podobnými volně vlajícími prvky mimo tělíčko mušky, delšími než 1 cm (povoleny jsou volně vlající přírodní materiály jako srst, peří a kůže - zonker, dále syntetické vlasy a lametky delší než 1 cm).

Zákaz porcování ryb před ukončením lovu a odchodem od vody.


 Zdroj 

rok 2020

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)


Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:
lipan podhorní - 30 cm (vyjma revíru Ohře 7).

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimopstruhových revírech povoleny.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS, z. s., se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

Zákaz zavážení nástrah a návnad plavidlem na všech rybářských revírech, vyjma revírů nebo jejich částí, ve kterých je povolen lov ryb z plavidel. Nevztahuje se na zavážecí lodičky na dálkové ovládání a jiné "pomůcky" nebo technické prostředky k manipulaci s nástrahou nebo návnadou.

Na revírech s povoleným lovem z plavidla je hlubinná přívlač povolena, ale pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla), neplatí pro revíry se zákazem hlubinné přívlače. Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma. Haltýře jsou po skončení lovu zakázány pro přechovávání ryb v revíru. Nástražní rybky lze uchovávat v nádobě k tomu určené (řízkovnici), její vnější rozměry nepřesáhnou v žádném směru 50 cm.

Lovící je povinen neprodleně zaznamenat do oddílu č. II povolenky ponechání si kromě vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 a 3, § 17 odst. 3 a 4 i lína a amura. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 kusy denně.

V souvislosti s výkonem rybářského práva je nutné dodržovat omezení stanovená dalšími obecně závaznými právními předpisy (zákon o ochraně přírody, zákon o lesích, vyhlášky obcí a měst aj.) pro vjezd motorovým vozidlem, rozdělávání ohně a táboření. Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

Při lovu na umělou mušku a muškařením v revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:
Je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v maximální délce odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při lovu na "Tenkaru" (lov na třepačku) je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry);
- každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;
- je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2022 Výdej povolenek r. 2022

Nyní je možný pouze individuální výdej povolenky.Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářský kroužek

Informace o rybářském kroužku.Rybářské závody 2022

Rybářské závody 2022


Sponzoři