Rybářské závody

05.02.2023

Rybářské závody 2023 - Peklo


Vážení přátelé rybáři naše MO pořádá už třetí ročník kaprařských závodů v Pekle.


Závod trvá 67 hod. a to od 5.5. do 8.5.2023.


Účastnit se může maximálně 12 týmů. O pořadí rozhoduje pořadí došlých přihlášek. Přednost v přihlášení do závodu mají členové MO Česká Lípa pokud nebude startovní listina naplněna dá se možnost dalším přihlášeným.


Startovné činí 1600 Kč za tým.


Přihlášky zasílejte na email: petrbobcik@seznam.cz (ve formátu - Název týmu + jména závodníků).Rybářské závody pro členy ČRS MO Česká Lípa 2022:

Vážení přátelé rybáři,

oznamujeme vám, že tradiční rybářské závody pořádané naší místní organizací proběhnou v sobotu 7. května 2022 na podrevíru Dubice 1. Sraz účastníků závodů na parkovišti sportovního areálu; od 6:00 hod. losování závodních míst, zahájení závodu v 7:00 hod; závod je dvoukolový, předpokládaný konec závodů ve 15:00 hod. Společně se závody dospělých proběhnou i závody dětí do 15 let.

Závod je pouze pro členy ČRS MO Česká Lípa!!


Fotografie ze závodu budou zde 

Rybářské závody ČRS MO Česká Lípa 2021

V sobotu 25. 9. proběhly v náhradním termínu rybářské závody organizované naší místní organizací. V souladu s usnesením členské schůze z roku 2020 byly tyto závody určené pouze pro členy naší organizace. Závody proběhly ve dvou kategoriích. V kategorii dospělí závodili členové ve věku od 16 let (dospělí a mladiství), ve druhé kategorii děti do 15 let.

Vzhledem k netradičnímu podzimnímu termínu se závodu zúčastnilo méně závodníků, než jsme očekávali, což bylo vzhledem k množství připravených cen škoda. Závodu se zúčastnilo pouze 28 dospělých a 8 dětí.

Protože letošní členská schůze odsouhlasila, že do budoucna budou rybářské závody i nadále pouze pro naše členy, věříme, že i účast na našich rybářských závodech bude v dalších letech větší.Výsledky (děti)Výsledky (dospělí)Fotografie ze závodu jsou zde 

Rybářské závody 2021


KAPRAŘSKÉ ZÁVODY NA PEKELSKÉM RYBNÍKU 441049/9Začátek závodu: 27.8.2021 v 16:00 hodin

Konec závodu: 29.8.2021 v 12:00 hodinLovná místa se budou losovat 27.8.2021 v 14:30 hod. na chovném rybníku Peklo. Zde proběhne i seznámení s pravidly.


1. Závodní řád

 Závod trvá 42 hodin v termínu od 27.8.2021 do 29.8.2021 a je určen pro maximálně 14 týmů. O pořadí startujících týmů rozhoduje, podle došlých přihlášek, pořadatel. Závod bude probíhat v souladu s platnou legislativou, která je blíže specifikována tímto závodním řádem.

1.1 Sestavení týmu

Závodu se účastní dvoučlenné týmy (vyjma týmu handicapovaných, kde můžou být 3 členové týmu), soutěžící za místní organizace ČRS. Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti. Všichni účastníci závodu musí mít platný rybářský lístek a povolenku k lovu na revírech Severočeského územního svazu, případně celosvazovou povolenku . V případě, že se některý z členů nemůže závodu zúčastnit, je povoleno jej nahradit novým členem týmu. Výměnu člena týmu lze nahlásit nejpozději před losováním. V případě, že po 20.8.2021 do závodu nemůže nastoupit ani jeden člen z přihlášeného týmu, startovné propadá v plné výši ve prospěch pořadatele. 

1.2 Losování

Losování se provádí podle pořadí přihlášení týmu do závodu, ve kterém si tým nejprve vylosuje pořadí v kterém půjde losovat a až potom si bude losovat číslo sektoru. 

1.3 Přesun na místa 

Sraz bude v 14:00 hod. na hrázi chovného rybníka Peklo a pak proběhne přesun na lovná místa.  

1.4 Propozice 

Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť. Je povolen lov nonstop. Každý tým si může připravit libovolný počet prutů, ale má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Náhradní pruty pro rybolov musí být umístěny svisle mimo stojan. Pruty používané pro označení lovného místa musí být zřetelně označeny a nesmí být umístěny na stojanu s pruty, na které se chytá. Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti. 

Po celou dobu závodu platí pro závodící týmy zákaz vstupu na vodu nebo do vody (výjimkou je bezpečné zdolání ryby – viz 1.8 kapitola „Lovné místo/lovný sektor“). Lov je povolen pouze na odhoz (zavážení a zanášení je zakázáno). 

Všechny ulovené ryby budou šetrně vráceny zpět do revíru. V případě zjištění nešetrného zacházení s ulovenou rybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu bez nároku na vrácení startovného. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší doba na břehu, desinfekce poranění, dostatečné zvlhčování, atd.). 

Závodník je povinen v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udici ke kontrole. V případě zjištění porušení dalších pravidel bude týmu uděleno napomenutí. Při druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného. 

1.5 Povolená technika lovu 

Na každém prutu je jeden návazec s jedním jednoháčkem. Lov je povolen výhradně na položenou. Tzn., že chytání za použití splávků či užití prutů typu feeder (chvějivá špička) je zakázáno. 

Povolena je pouze forma únikové montáže (v případě přetržení vlasce musí montáž umožnit uvolnění ryby tak, aby netahala olovo za sebou). Každý prut doporučujeme opatřit šokovým návazcem (z důvodu omezení utržení montáže při nahazování). 

Nástraha musí být umístěná mimo háček (vlasová metoda). Jako zátěž je povoleno pouze olovo, kamen, betůvky a tp. Přísně zakázáno je užívání všech typů krmítek či srkaček. Metoda Zig Rig je povolena. 

Back lead je povolen, avšak rozhodčí mohou kdykoliv požadovat jeho stažení pro ověření směru rybaření (zda není nahozeno mimo lovný prostor viz kapitola 1.8. Lovné místo/lovný prostor). 

PVA materiály jsou povoleny. 

Krmení je možné pouze ze břehu (z lovného místa). Krmit je možné pouze manuálně. Ke krmení je možné využít pouze:

Kobru a prak (těmito pomůckami je dovoleno krmit v průběhu celého závodu ve dne i v noci) 

Lopatku jedno i dvouruční. 

Vrhací košíček, „vrhačku. 

Raketu/spomb, která nepřesahuje délku 200 mm a vnitřní průměr má maximálně 70 mm. Musí být nahazovaná pouze prutem. Dopravení nástrahy je povoleno pouze odhozem prutu z lovného místa/prostoru.

Použití dálkově ovládaných zařízení (např. zavážecí lodička) nebo echolotu (např. nahazovací echoloty) je zakázáno. Použití elektronických, akustických a vizualizačních signalizačních pomůcek je povoleno (hlásiče záběru, svítící swingery atd.). 

Dále je zakázáno osvětlovat vodu, resp. svítit na vodu pomocí lamp (reflektory, vysoce svítivé baterky). Je dovoleno používat osvětlení uvnitř bivaku či přístřešku (diskrétní osvětlení, baterka, čelovka.) Totéž může být použito při sakování/vážení ryby. 

Závodníci nesmí přijímat pomoc zvenčí. 

1.6 Povolené návnady a nástrahy

Používání živých nástrah nebo návnad živočišného původu (živých i mrtvých), jiker a výrobků z masa je přísně zakázáno. 

Nástrahy: Povoleno je následující: 

boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace 

pelety 

Nástrahy je možno obalovat v těstech a dipech. 

Návnady: Povoleno je následující: 

• boilies, pelety 

Dipování zátěží tekutým dipem je povoleno. 

Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. 

1.7 Povinná výbava 

Každý tým musí mít 2 ks vhodných kaprařských podběráků o minimální délce ramen 80 cm, komerční odháčkovací podložku, do které je možno rybu zapnout či uzavřít (ochrana proti vypadnutí ryby z podložky), .Zákaz použití pletených šňůr jako šokový návazec! Je dovoleno použití háčků s protihrotem. Navijáky musí být vybaveny brzdou. Minimální váha používané zátěže činí 50 g. 

1.8 Lovné místo/lovný prostor 

Lovné místo a lovný prostor budou viditelně vyznačeny. Závodníci mohou přidělené lovné místo využívat, jak potřebují. Jakákoliv operace musí být prováděna uvnitř lovného místa nebo lovného prostoru (nahazování, zdolávání, vnadění, vylovování atd.). Sektor bude rozdělen vždy na lovný prostor a volný (klidový) prostor mezi týmy kam nesmí být nahazováno. Bude zaslán náčrtek sektorů a upřesněno na místě závodu. 

Bivaky a přístřešky musí být umístěné uvnitř lovného místa. 

Týmy nesmí na břehu překračovat hranice sousedního lovného místa. Pokud vznikne nějaký problém s hranicemi lovných míst/lovných prostorů, pak toto nedorozumění vyřeší hlavní rozhodčí. V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného prostoru, pak i přes tuto skutečnost je ryba považována za bodovanou. Pokud v průběhu zdolávání přejede ryba do jiného lovného sektoru a zamotá udice jiného závodního týmu, pak se i přesto ryba považuje za bodovanou. Pokud se sousedícím rybářům během zdolávání (každému jedna ryba) ryby zamotají, pak se obě ryby považují za bodované. 

Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky kolen. Lovná místa je povoleno označovat pouze za pomoci markeru a prutu k tomu předem určeného a označeného (označení prutu např. cedulkou s nápisem „MARKER“ zapíchnutou do země vedle uloženého markerovacího prutu). 

1.9 Bodování 

Boduje se každý ulovený kapr a amur s minimální hmotností 1,5 kg. Do celkových výsledků se započítává hmotnost každé bodované ryby (včetně ryb, které měly zapíchnutý háček náhodně z vnější strany úst) s přesností na dvě desetinná místa.Kontrolu vážení ulovených ryb a zápis do karty provede vždy sousedící team. Současně bude povinné odeslat foto s rybou a váhou na Whatsappovou skupinu na kterou všichni závodníci dostanou odkaz.Pro kontrolu ostatními závodníky závodního týmu. 

 V závodu vítězí tým s třemi nejtěžšími rybami. V případě shody rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba týmu. 

1.10 Pohyb a chování v průběhu závodu 

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Povolen je pouze plynový vařič, gril. Oheň jakéhokoliv druhu v přístřešku/bivaku je zakázán (vařič, topení, plynová lampa apod.). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým. Návštěvy nebudou smět vstoupit do prostoru lovného místa. V průběhu konání závodu nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů!

V průběhu závodu mohou rybáři používat vysílačky i mobilní telefony.

Závodník který bude během závodu viditelně pod vlivem alkoholu a nebude schopen bezpečně manipulovat s rybou nebo jinak narušovat závod, bude okamžitě ze závodu vyloučen bez nároku na vrácení startovného a nebude mu již umožněno startovat na závodech. 

1.11 Protest a organizační výbor 

Během závodu, nejdéle však do ukončení závodu, lze podat písemný protest oproti kauci 1 000 Kč. Protest musí být podán vždy pouze k rukám hlavního rozhodčího. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Protest může být podán na základě podezření z porušování pravidel závodu, nikoliv na pravidla samotná. 

O protestu rozhodne organizační výbor a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodu, nejdéle však do vyhlášení výsledků. 

1.12 Ceny a hodnocení:

1. místo - pohár 

2. místo - pohár 

3. místo - pohár 

 Nejtěžší ryba závodu - pohár 

2. Popis závodního úseku 

Závod se uskuteční na hornopekelském rybníku číslo revíru 441049. který obhospodařuje MO Česká Lípa. 

3. Startovné a přihlášky 

Závod je určen pro maximálně 10 soutěžních týmů. Cena startovného činí 1000,- Kč za celý tým. Startovné bude uhrazeno do 20.7.2021 a to na účet MO. 

4. Vhlášení vítězů 

Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen proběhne na místě závodu  v 14:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a předání pohárů ukončení akce 

5. Závěr 

Pořadatelé učiní maximum pro bezproblémový průběh závodu a dobrý pocit samotných závodníků. Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodu vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play. 

Organizační výbor po dohodě s kapitány startujících týmů může v případě důležité potřeby upravit pravidla. 

Všichni účastníci závodu se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu. 

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR bude možné podepsat na místě. 

Celá akce bude pořadatelem prezentována v mediích a rybářských serverech před samotnou akcí i po jejím ukončení. 

Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Jakékoliv dotazy směrujte na hospodáře MO Petra Bobčíka. 

e-mail: petrbobcik@seznam.cz  


Seznam týmů


Mapa sektorůRybářské závody 2021

13.5.2021

Vzhledem k nejisté a pouze mírně se zlepšující epidemické situaci neproběhnou rybářské závody v původně plánovaném květnovém termínu, ale až na podzim, pravděpodobně v září. Termín bude upřesněn. Tyto rybářské závody budou pouze pro členy naší organizace. Sledujte proto další informace na webu, případně ve vývěsce naší MO.


Rybářské závody 2020

Se odkládají na neurčito viz 


Nabídka pronájmu

Nabídka pronájmu zasedací místnosti

K pořádání rodinných oslav, podnikových večírků a dalších setkání zasedací místnost v 1. patře rybářského domu v České Lípě na Svárově.

                                     
Výdej povolenek r. 2023

Termíny výdeje povolenek 

pro rok 2023 
07.01.2023   8 - 12:00   13 - 15:00

08.01.2023   8 - 12:00 MT

28.01.2023   8 - 12:00   13 - 15:00

18.02.2023   8 - 12:00   13 - 15:00

18.03.2023   8 - 12:00   

15.04.2023   8 - 12:00   

13.05.2023   8 - 12:00   

01.06.2023                15:30- 17:30


Termíny školení a zkoušek

školení neděli 12. února 2023

zkoušky neděli 19. února 2023Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2022 
Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářský kroužek

Informace o rybářském kroužku.Rybářské závody 2022

Rybářské závody 2022


Sponzoři