Povolenky

 

  Podmínky obecně platné pro vydání povolenky k lovu ryb:

1. uhrazený členský příspěvek

2. platný rybářský lístek

3. splněná pracovní povinnost v předchozím roce

4. řádně vyplněný a včas odevzdaný záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích včetně sumáře úlovků, a to pro každou vydanou povolenku.


Výdej povolenek 

            2022


Termíny výdeje povolenek v roce 2022Vždy v sobotu!
8.1.2022
8 - 12:00
13 - 15:00
22.1.20228 - 12:00
13 - 15:00
19.2.20228 - 12:0013 - 15:00
19.3.20228 - 12:0013 - 15:00
23.4.20228 - 12:00
14.5.20228 - 12:00
11.6.20228 - 12:00

Každý individuální výdej mimo uvedené termíny je na základě usnesení členské schůze z roku 2019 zpoplatněn částkou 200,- Kč.


Ceny povolenek pro rok 2022
Platbu lze provést převodem. Platby provádějte od 1. ledna do 30. dubna kalendářního roku

. J

en členských příspěvků 

Jedná se o převod z účtu člena na účet MO ČRS Česká Lípa,  

číslo účtu:  

900426349/0800,

variabilní symbol:

datum narození člena, jemuž platba náleží (n apř.18.5.1978 = vs 18051978)

text:

jméno člena, jemuž platba náleží (majitel účtu nemusí být ten, za něhož je platba placena )


!!! Podle nových podmínek ČRS je možnost platit členský příspěvek (t. z. známkou) do 30. dubna platného roku. Toto datum je konečné pro přijetí na účet organizace, ne pro zadání platby z Vaší banky !!!

Kdo nezaplatí členský příspěvek do 30. dubna příslušného roku, tomu je automaticky ukončeno členství v ČRS. Členem ČRS se může znovu stát po zaplacení jednorázového zápisného ve výši 500,-Kč. Obnovit členství je možné pouze osobně v kanceláři MO v rybářském domě.

V souladu s usnesením členské schůze ze dne 24. 3. 2019 dochází od 1. 1. 2020 ke zpoplatnění výdeje povolenky (členské známky) mimo stanovené řádné termíny částkou 200,- Kč.


Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2021Výdej povolenek r. 2022

So 8. 1.    8 – 12:00 13 – 15:00

So 22. 1.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 19. 2.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 19. 3.  8 – 12:00 13 – 15:00

So 23. 4.  8 – 12:00

So 14. 5.  8 – 12:00

So 11. 6.  8 – 12:00Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářský kroužek

Aktualizace informací o rybářském kroužku.Rybářské závody 2021

Rybářské závody 2021


Sponzoři