Nový rybář


Školení a zkoušky nových uchazečů o rybářský lístek:


školení        neděle 4.2.2024 od 8:00-12:00 hod. v rybářském domě


zkoušky      neděle 11.2.2024 od 8:00-12:00 hod. v rybářském domě


Cena za školení, vykonání zkoušky a vydání potvrzení o vykonané zkoušce 500,- Kč.


V případě, že se uchazeč stane členem ČRS MO Česká Lípa, se zaplacená částka v daném roce uznává jako zápisné.


 

 
Jak se stát členem ČRS MO Česká Lípa  a jak začít s lovem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště, případně navštívit její webové stránky, kde získá bližší informace o sportovním rybolovu a Českém rybářském svazu (webová adresa ČRS MO Česká Lípa je http://www.rybaricl.cz).
Dále musí absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. MO Česká Lípa pořádá vždy v lednu základní několikahodinové školení nových zájemců o získání prvního rybářského lístku, dále jejich přezkoušení a vydá i Osvědčení  o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.
Na základě vydaného Osvědčení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
Následně držitel rybářského lístku podá u MO Česká Lípa žádost o přijetí za člena Českého rybářského svazu. V případě kladného vyřízení této žádosti (na členství v konkrétní MO ČRS není automatický právní nárok) je uchazeči vystavena členská legitimace. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek a dodá svoji fotografii pasového formátu.
Po splnění všech členských povinností na příslušný kalendářní rok (zejména splnění brigádnické povinnosti, či zaplacení její finanční náhrady) si může žadatel u MO Česká Lípa ve výdejních termínech zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti (povolenka celorepubliková, celosvazová, územní, případně povolenka místní na některé vybrané revíry).

Děti do 15 let, které chtějí začít s rybařením, musí v prvním roce docházet do rybářského kroužku při ČRS MO Česká Lípa, kde získají potřebné znalosti a dovednosti, absolvují zde i zkoušku k získání rybářského lístku. Po jeho získání se stávají členy ČRS MO Česká Lípa a může jim být  prodána povolenka k rybolovu

V dalších letech je již docházka do rybářského kroužku dobrovolná, nicméně děti do 15 let se musí v MO Česká Lípa na začátku každého roku podrobit přezkoušení znalostí z rybářských předpisů a biologie ryb jako podmínce pro zakoupení povolenky k rybolovu.

Online testy

Výdej povolenek r. 2024

Termíny výdeje povolenek 

pro rok 2024
06.01.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 20.01.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 17.02.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 16.03.2024 8 - 12:00 13 - 15:00 13.04.2023 8 - 12:00 11.05.2024 8 - 12:00 06.06.2024 čtvrtek 15:30- 17:00


Individuální výdej po předchozí domluvě s poplatkem 500,- Kč (viz usnesení členské schůze za rok 2022)  Možnost pronájmu prostor

Nabídka pronájmu zasedací místnosti

K pořádání rodinných oslav, podnikových večírků a dalších setkání zasedací místnost v 1. patře rybářského domu v České Lípě na Svárově.

                                     
Rybářský kroužek

Rybářský kroužek ve školním roce 2023/2024


První schůzka zájemců o činnost v rybářském kroužku proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 16 hodin v klubovně rybářského domu na Svárově (Máchova ul. 1160).


Zájemci musí umět číst a psát.


Bližší informace případně poskytne vedoucí rybářského kroužku Mgr. Miroslav Janata (mobil: 704 835 482, nebo email vedrk.cl@seznam.cz.Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva. 
Nahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


         

Rybářské závody

Rybářské závody podrobnosti


Sponzoři