Rybářský kroužek

5.9.2021

Dětské rybářské závody

Tradiční dětské rybářské závody pořádané naší místní organizací proběhnou v náhradním termínu v sobotu 25. září 2021 na podrevíru Dubice 1. Sraz účastníků závodů je na parkovišti sportovního areálu. Od 7:00 hod. losování závodních míst, zahájení závodu v 8:00 hod. Závod je dvoukolový, předpokládaný konec závodů ve 14:00 hod. Zájemci, nahlaste svoji účast do 19.9.2021 na e-mail. adresu vedrk.cl@seznam.cz

Závod je pouze pro členy ČRS MO Česká Lípa!! 
Základní informace o činnosti rybářského kroužku

Kontakt na vedoucího kroužku: vedrk.cl@seznam.cz

Schůzky rybářského kroužku probíhají vždy ve čtvrtek (kromě prázdnin a státních svátků) od 16:00 do 17:00 hod. v klubovně ČRS MO Česká Lípa, Máchova 1160 (rybářský dům na Svárově).

Kroužek je určen pro každého nového zájemce o rybářský sport do 15 let – v prvním roce je účast povinná, v dalších letech dobrovolná. Kdo již je držitelem rybářského lístku a chce si pouze zdokonalit své rybářské znalosti docházkou do kroužku v dalších letech, MUSÍ být členem ČRS MO Česká Lípa.

Každý člen ČRS MO Česká Lípa do 15 let musí každý rok absolvovat přezkoušení ze znalostí rybářského řádu, teprve pak mu může být vydána povolenka k lovu.

Docházka do rybářského kroužku není zpoplatněna – je zdarma.

Součástí činnosti kroužku jsou za příznivého počasí i vycházky k vodě, nácvik jednotlivých technik lovu, ale také pomoc při udržování čistoty a pořádku kolem revírů naší organizace. Pro členy rybářského kroužku jsou každoročně pořádány rybářské závody.

UPOZORNĚNÍ: Vedoucí členy rybářského kroužku na kroužek nesváží, ani po kroužku nerozváží domů. Vybavení pro rybolov musí mít každý člen vlastní. Kdo bude narušovat činnost schůzek, bude z RK vyloučen.

Pokud Vaše dítě není schopno vydržet 60 minut bez mobilního telefonu, do kroužku ho, prosím, nepřihlašujte.

Mgr. Miroslav Janata – vedoucí RK

Vzhledem k současné situaci spojené s nepříznivým vývojem covidové epidemie nejsem schopen dát žádnou bližší informaci o zahájení činnosti kroužku. Dále sledujte naše stránky, kde budeme publikovat aktuální informace.


Přihláška do rybářského kroužku  verze pro tisk 

Studijní materiál


Úklid Dubice 

2017
Úklid Dubice 

2016Vyplnění úlovkového listku

Metodická pomoc při vyplnění Úlovkového lístku


podrobný návod zde                                     Bližší podmínky lovu SÚS

Aktualizace podmínek k výkonu rybářského práva pro rok 2021Výdej povolenek r. 2021

Výdej v současné době probíhá idividuálněNahrajte fotografii

Vaše fotografie můžete nyní nahrát zde

 


Rybářský kroužek

Aktualizace informací o rybářském kroužku.Rybářské závody 2021

Rybářské závody 2021


Sponzoři